Zakład Neurochemii Molekularnej

Katedra Biochemii Medycznej    Uniwersytet Medyczny w Łodzi