Badania naukowe

Tematy naukowe realizowane w Zakładzie

2004-2006 Temat UM Nr 502-16-197 „Udział plazmatycznej pompy wapniowej w różnicowaniu i wzroście komórek nerwowych w warunkach fizjologicznych i patologicznych” 

2005-2008 PBZ-MIN-012/P04/02 „Badanie ekspresji transferaz glutationowych w komórkach PC 12 z zaburzoną homeostazą wapniową – wpływ stresu oksydacyjnego”

2005-2008 MIN-P 05A „Udział izoform pomp wapniowych PMCA i SERCA oraz mechanizmów pozagenomowej regulacji przez neuroaktywne steroidy w rozwoju komórek PC12”

2005-2008 Temat UM Nr 502-16-301 „Wpływ hormonów steroidowych na aktywność białkowych kinaz tyrozynowych w guzach przysadki w obecności czynników stymulujących i hamujących proliferację guzów” 

2008-2010 Temat UM Nr 502-16-809 „Analiza udziału genów kalmoduliny w procesach rozwoju komórek sekrecyjnych i neuronalnych” 

2008-2010 Temat UM Nr 502-16-810 „Metabolizm glutaminianu i GABA w warunkach zaburzonej homeostazy wapniowej” 

2009-2011 MNiSW N N401 076337 „Charakterystyka szlaku metabolicznego GABA-shunt w warunkach stresu oksydacyjnego i zaburzonej homeostazy wapniowej w komórkach PC12 i GH3” 

2011-2012 Temat UM Nr 502-03/6-086/502-64-003 „Udział mikrosomalnej transferazy glutationowej 1 (MGST1) w rozwoju i funkcjonowaniu komórek PC12” 

Wykaz ważniejszych publikacji pracowników Zakładu 

Prace oryginalne (2005 - 2011)

Vinitskaya H, Lachowicz A, Kilanowicz A, Bartkowiak J, Żylińska L (2005)  Prolonged exposure to polychlorinated naphthalenes affects GABA-metabolizing enzymes in rat brain. Environ Toxicol Pharmacol, 20, 450-455

Szemraj J, Sobolewska B, Gulczynska E, Wilczynski J, Żylińska L (2005)  Magnesium sulfate effect on erythrocyte membranes of asphyxiated newborns. Clin Biochem, 38, 457-464

Rebas E, Lachowicz-Ochedalska A (2005)  The effect of angiotensin III on protein tyrosine kinase activity in rat pituitary. Regul Pept, 130, 14-8

Rebas E, Lachowicz L, Lachowicz A. (2005)  Estradiol modulates the synapsins phosphorylation by various protein kinases in the rat brain under in vitro and in vivo conditions. J Physiol Pharmacol, 56, 39-48

Gulczynska E, Gadzinowski J,Wilczynski J, Zylinska L (2006)  Prenatal MgSO4 treatment modifies the erythrocyte band 3 in preterm neonates. Pharmacol Res, 53, 347-352

Zylinska L, Kozaczuk A, Szemraj J, Kargas Ch, Kowalska I (2007)  Functional importance of PMCA isoforms in growth and development of PC12 cells. Ann N Y Acad Sci, 1099, 254-269

Cooper DR, Boczek T, Grelewska K, Pinkowska M, Sikorska M, Zawadzki M, Derewenda Z (2007)  Protein crystallization by surface entropy reduction: optimization of the SER strategy. Acta Cryst D63,636–645

Zylinska L, Gulczynska E,, Kozaczuk A (2008)  Changes in erythrocyte glutathione and plasma membrane calcium pump in preterm newborns antenatally treated with MgSO4. Neonatology, 94, 4, 272-278

Zylinska L, Kowalska I, Kozaczuk A (2008)  Fast action of neuroactive steroids on plasma membrane calcium pump in PC12 cells. Ann. N Y Acad Sci, 1148

Żylińska L, Kowalska I, Ferenc B. (2009)  Calmodulin effect on steroid-regulated plasma membrane calcium pump. Cell Biochem Func, 27, 111-117

Derewenda U, Boczek T, Gorres KL, Yu M, Hung LW, Cooper D, Joachimiak A, Raines RT, Derewenda ZS (2009) Structure and function of Bacillus subtilis YphP, a prokaryotic disulfide isomerase with a CXC catalytic motif. Biochemistry 48, 8664-8671

Sobczak M, Boczek T, Ferenc B, Taha J, Kozaczuk A, Wiktorska M, Sacewicz-Hofman I, Niewiarowska J, Żylińska L (2010)  Functional characteristic of PC12 cells with reduced microsomal glutathione transferase 1. Acta Biochim Pol, 57, 589-96

Boczek T, Kozaczuk A, Taha J, Ferenc B, Żylińska L (2010)  Adaptation of microsomal glutathione transferase 1 in PC12 cells with modified PMCA isoforms composition. Indian J Biochem Biophys, 47, 265-271

Kosiorek M, Podszywalow-Bartnicka P, Zylinska L, Zablocki K, Pikula S. (2011)  Interaction of Plasma Membrane Ca2+-ATPase isoform 4 with calcineurin A: implications for catecholamine secretion by PC12 cells. Biochem Biophys Res Commun, 411, 235-240

Kowalski A, Żylińska L, Boczek T, Rębas E (2011)  GABA-shunt enzymes activity in GH3 cells with reduced level of PMCA 2 or PMCA 3 isoform. Biochem Biophys Res Commun, 411, 815-820

Boczek T, Kozaczuk A, Ferenc B, Kosiorek M, Pikula S, Żylińska L (2011)  Gene expression pattern in PC12 cells with reduced PMCA2 or PMCA3 isoform: selective up-regulation of calmodulin and neuromodulin. Mol Cell Biochem, (in press)