Informacje o Zakładzie 

Dane kontaktowe

Zakład Neurochemii Molekularnej
Katedra Biochemii Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

92-215 Łódź
Ul. Mazowiecka 6/8

Skład zespołu

[Rozmiar: 762 622 bajtów]

Kierownik: prof.dr hab. Ludmiła Żylińska    e-mail: ludmila.zylinska@umed.lodz.pl

Tel. (48 42) 272 5680, Fax (48 42) 678 2465

Adiunkci:

- dr hab. Elżbieta Rębas    e-mail: elzbieta.rebas@umed.lodz.pl   Tel. (48 42) 272 5684

- dr Iwona Kowalska    e-mail: iwona.kowalska@umed.lodz.pl 

Asystent:

- dr Joanna Taha    e-mail: joanna.taha@umed.lodz.pl 

- dr Tomasz Boczek     e-mail: tomasz.boczek@umed.lodz.pl   Tel. (48 42) 272 5682

- mgr Antoni Kowalski    e-mail: antoni.kowalski@umed.lodz.pl   Tel. (48 42) 272 5683

Chemik: mgr inż. Bożena Ferenc   Tel. (48 42) 272 5681

Biolog: mgr Malwina Lisek   Tel. (48 42) 272 5681

Technik: Eleonora Welhan   Tel. (48 42) 272 5681

Doktoranci:

mgr Monika Sobczak    e-mail: monika.sobczak@umed.lodz.pl   Tel. (48 42) 272 5681